PRODUKCJA

Firma „ARMCO” jest producentem zraszaczy i tryskaczy, które są elementami mającymi zastosowanie w stałych instalacjach gaśniczych typu zraszaczowego i tryskaczowego,  ich  zadaniem jest zraszanie powierzchni chronionej wodą (pianą) podawaną poprzez sieć rurociągów rozdzielczych i rozprowadzających. Ponadto oferujemy armaturę i akcesoria p. poż, zestaw mobilny CHOCO. Wózek własnej produkcji, wyposażony w niezbędne akcesoria przeciwpożarowe.

ZRASZACZE

Zraszacze ARMCO są otwartymi dyszami przeznaczonymi do zastosowania w przeciwpożarowych stałych urządzeniach gaśniczych. Zraszacze są wyposażone w rozpryskiwacz, który nadaje wypływającemu strumieniowi wody optymalny kształt, zapewniając maksymalne pokrycie wodą chronionej powierzchni. Zraszacze są dostępne w szerokiej gamie średnic roboczych. 

zraszacz zk-15

Zraszacz kątowy
ZK-15

zraszacz zp-15

Zraszacz wiszący
ZP-15

zraszacz zs-15-s

Zraszacz sferyczny
ZS-15

Zraszacz przyścienny
ZH-15

zraszacz zp-15-o

Zraszacz wiszący
obudowany ZP-15/O

zraszacz zs-15-o

Zraszacz sferyczny
obudowany ZS-15/O

zraszacz zu-15

Zraszacz stojący
ZU-15

TRYSKACZE
tryskacz tp-15

Tryskacz wiszący
TP-15

ARMATURA DO INSTALACJI P. POŻ. - VIKING

Zawór kontrolno-alarmowy powietrzny typu F1
Zawór kontrolno-alarmowy POWIETRZNY Typ F- 1, jest zatrzaskowym zaworem różnicowym używanym do oddzielenia dopływu wody od sucho-rurowej instalacji tryskaczowej.
Zawór łączy zapadkę zatrzaskową oraz zespół płytki powietrznej z różnicowym gniazdem powietrze-woda.
Zapadka i zespół płytki powietrznej umożliwia mechaniczne uszczelnienie ciśnienia powietrza w instalacji sucho-rurowej.
System różnicowy umożliwia dopływowi powietrza o umiarkowanym ciśnieniu kontrolować wyższe ciśnienie wody.
Kiedy ciśnienie powietrza w instalacji sucho-rurowej obniży się wystarczająco by zniszczyć różnicę ciśnień, zawór otwiera się umożliwiając przepływ wody do instalacji sucho-rurowej.
Zawór jest również zaprojektowany do działania z alarmowym silnikiem wodnym i/lub elektrycznym przełącznikiem alarmu.
Przyspieszacz z zewnętrznym urządzeniem przeciw-zalewowym może być wykorzystywany do przyspieszenia działania zaworu w wielko-pojemnościowych instalacjach lub tam gdzie szybsza reakcja jest wymagana. Średnice: DN – 4” (100), DN – 6” (150)

Zawór wzudzający typu E-1
ZAWÓR PODWÓJNEGO ZADZIAŁANIA do instalacji ZRASZACZOWYCH
Maksymalne ciśnienie robocze wody 250 PSI
Zawór wzbudzający E-1 jest szybko otwierającym się przeponowym, zaworem zalewowym, z jedną ruchomą częścią. Przeznaczony jest do kontroli przepływu wody w zalewowych i preakcyjnych instalacjach zraszających. Zawór jest utrzymywany w stanie zamkniętym przez ciśnienie wody w systemie dozorującym poprzez komorę zalewową, utrzymując wylot zaworu i system zraszaczowy suchy. W razie, kiedy system dozorowy zadziała, ciśnienie w komorze zalewowej spada. Klapa zaworu otwiera się pozwalając wodzie płynąć do systemu zraszaczowego.

Wodny dzwon alarmowy (gong) typu F-2/G-2
Wodne dzwony alarmowe są urządzeniami mechanicznymi aktywowanymi przez przepływ wody. Dzwony są zaprojektowane w celu rozgłaszania ciągłego alarmu podczas działania systemu. Sygnał alarmowy jest wymaganym elementem każdego systemu tryskaczowego składającego się z więcej niż 20 szt. tryskaczy.

Czujnik przepływu (łopatkowy) typu VSR

1. Min przepływu: 40 L/Min
2. Klasa: IP – IP 56
3. Temperatura: +4 / +49°C
4. Styki: 15A -125/250 VAC 2A – 30 VDC

Zasuwy do zaworów

Zawór kontrolno-alarmowy wodny typu J-1
Zawór kontrolno-alarmowy WODNY Typ J- 1, pełni funkcję zaworu kontrolnego zatrzymując wodę pod ciśnieniem nad klapą oraz uniemożliwia wsteczny przepływ z rur tryskaczowych. Zawór jest zaprojektowany tak , by uruchamiał alarm podczas ciągłego przepływu wody, poprzez uruchomienie opcjonalnego dzwonu wodnego i/lub przełącznika ciśnieniowego alarmu. Zawór kontrolno-alarmowy Typ J- 1może być montowany w położeniu pionowym lub poziomym w systemach mokro-rurowych o stałym ciśnieniu lub zmiennym ciśnieniu wody zasilającej.

Średnice:
DN – 3” (80)
DN – 4” (100)
DN – 6” (150)
DN – 8” (200)

Zestaw mobilny CHOCO
Wózek własnej produkcji, wyposażony w niezbędne akcesoria przeciwpożarowe.