Zraszacz przyścienny ZH-15

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017/0032-1005 wydanie 1
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0090

Zraszacze przyścienne typ ZH-15 są otwartymi dyszami przeznaczonymi do zastosowania w przeciwpożarowych stałych urządzeniach gaśniczych. Zraszacze są wyposażone w rozpryskiwacz, który nadaje wypływającemu strumieniowi wody optymalny kształt, zapewniający maksymalne pokrycie wodą chronionej powierzchni.

Zraszacz ZH-15

Zastosowanie głownie jako elementy do gaszenia lub utrzymywania pożaru pod kontrolą oraz jako technologiczne do schładzania, nawilżania obiektów lub powierzchni.

Pozycja montażowa – pozioma (horyzontalna).

Dostępne są zraszacze o współczynniku wypływu K: 16, 24, 32, 42, 65, 90, 115. Gwint zewnętrzny przyłączeniowy zraszacza to R1⁄2” (DN15). Korpus zraszacza wykonany jest z mosiądzu, a rozpryskiwacz ze stali kwasoodpornej.

zraszacz h-15 animacja
zraszacz h-15 animacja
Dane techniczne

Minimalne ciśnienie pracy: 0,5 bar (0,05 MPa; 50 kPa; 7,25 psi)
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (1,2 MPa; 1200 kPa; 175 psi)
Gwint przyłączeniowy: zewnętrzny, stożkowy wg PN-EN 10226 R1/2”
Waga zraszacza: ~0,064 kg (ZH-15/K115) do 0,082 kg (ZH-15/K16)