Zraszacz wiszący obudowany ZP-15/O

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIBKOT- 2018/0058/1005 wydanie 1
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0100

Zraszacze wiszące obudowane typu ZP-15/O są otwartymi dyszami zamkniętymi w obudowie przeznaczonymi do zastosowania w przeciwpożarowych stałych urządzeniach gaśniczych.
Zraszacz ZP-15/O jest zautomatyzowany, tzn. jest tak z konstruowany, iż jego otwarcie następuje w chwili podania wody do instalacji zraszaczowej poprzez załączenie zaworu wzbudzającego, natomiast zamknięcie zraszacza typ ZP-15/O odbywa się w chwil przerwania dopływu wody do instalacji zraszaczowej (zamknięcie zaworu wzbudzającego).
Zraszacze są wyposażone w rozpryskiwacz, który nadaje wypływającemu strumieniowi wody optymalny kształt, zapewniający maksymalne pokrycie wodą chronionej powierzchni. Zraszacze obudowane wyposażone są w specjalne dyski, które chronią dysze zraszaczy przed zablokowaniem zanieczyszczeniami technologicznymi, dlatego są one dedykowane do zastosowania w środowisku dużego zapylenia.
Zraszacze obudowane typ ZP-15/O można instalować również na obudowie kanałów technologicznych, którymi transportowane są wszelkiego rodzaju pyły.
Dostępne są zraszacze o współczynniku wypływu: K 16, 24, 32, 42, 65, 90, 115.

Zraszacz ZP-15/O wiszący

Gwint zewnętrzny przyłączeniowy zraszacza to nominalnie R½” (DN15).
Istnieje możliwość wykonania przyłącza (gwintu zew.) wg uzgodniona z zamawiającym.

Korpus zraszacza wykonany jest z mosiądzu, a rozpryskiwacz jak i obudowa z
dyskiem ze stali nierdzewnej. Każdy zraszacz jest oznakowany: nazwą producenta, datą
produkcji, nadanym numerem certyfikatu oraz wielkością współczynnika wypływu „K”.

Dane techniczne

Minimalne ciśnienie pracy: 1,0 bar (0,1 MPa; 100 kPa; 14,5 psi)
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (1,2 MPa; 1200 kPa; 175 psi)
Gwint przyłączeniowy: zewnętrzny, stożkowy wg PN-EN 10226 R1/2”, dopuszcza się inny rodzaj,
wielkość gwintu uzgodnione z zamawiającym.

Wykresy wypływu wody w l/min ze zraszacza, w zależności od jego współczynnika K oraz ciśnienia wody
Wymiary zraszacza ZP-15/O z podstawą montażową (tzw. Kanałowy)