RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zygmunt Woźniak właściciel firmy „ARMCO” PROJEKTOWANIE PRODUKCJA USŁUGI ZYGMUNT WOŹNIAK” z siedzibą w Cigacicach przy ul. Stromej 8, 66-131 Cigacice;
 2. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem: „ARMCO” PROJEKTOWANIE PRODUKCJA USŁUGI ZYGMUNT WOŹNIAK”, ul. Stroma 8, 66-131 Cigacice lub poprzez e-mail: biuro@armco.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, w celu ofertowania lub realizacji umowy/zlecenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmiot zewnętrzny świadczący dla firmy „ARMCO” usługi księgowe – Biuro Rachunkowe „Sigma” Brambor Stanisława;
  • podmiot zewnętrzny świadczący dla firmy „ARMCO” usługi IT;
  • podmioty zewnętrzne współpracujące z „ARMCO” świadczące usługi kurierskie;
  • upoważnieni pracownicy spółki;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od celu przetwarzania danych: w przypadku zapytania i ofertowania przez okres 3 lat, w przypadku realizacji umowy/zlecenia przez okres 6 lat;
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania i usunięcia;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na maila.