Zraszacz sferyczny ZS-15

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0222-1005 wydanie 2
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0329

Zraszacze sferyczne ARMCO typu ZS-15 są otwartymi dyszami przeznaczonymi do zastosowania w przeciwpożarowych stałych urządzeniach gaśniczych. Zraszacze są wyposażone w rozpryskiwacz, który nadaje wypływającemu strumieniowi wody optymalny kąt 110O , zapewniający maksymalne pokrycie wodą chronionej powierzchni nieregularnej (sfery). 

zraszacz zs-15-s

Zraszacze sferyczne dedykowane są do schładzania np. zbiorników materiałów palnych, transformatorów lub innych urządzeń technologicznych w celu ochrony ich zawartości przed zapłonem od zewnętrznych pobliskich źródeł. Dostępne są zraszacze o współczynniku wypływu K 16,24,32,42,65,90,115. Gwint zewnętrzny przyłączeniowy zraszacza to R½” (DN15).

Korpus zraszacza wykonany jest z mosiądzu, a rozpryskiwacz ze stali kwasoodpornej. 

Zraszacze technologiczne (nie objęte procesem certyfikacji). Na specjalne zamówienie możemy wykonać zraszacze o parametrach technicznych innych niż dla standardowych wyrobów.

Dane techniczne

Minimalne ciśnienie pracy: 1,0 bar (0,1 MPa; 100 kPa; 14,5 psi)
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (1,2 MPa; 1200 kPa; 175 psi)
Gwint przyłączeniowy: zewnętrzny, stożkowy wg PN-EN 10226 R1/2”
Waga zraszacza: ~0,015 kg
Wykończenie: w standardzie mosiądz, na zamówienie: chromowane, malowane (dowolny kolor)

Dostępne są zraszacze o współczynniku K

16

24

32

42

65

90

115

Średnica nominalna otworu (mm)

5

6

7

8

10

12

13,5

Wykresy wypływu wody w l/min ze zraszacza, w zależności od jego współczynnika K oraz ciśnienia wody.