Zraszacz kątowy ZK-15

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0199-1005 wydanie 1
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0252

Zraszacze kątowe ZK-15 są przeznaczone do zastosowania w:
– instalacjach zraszaczowych – gaśniczych (gaszenie pożarów)
– instalacjach zraszaczowych technologicznych
–  urządzeniach zraszaczowych gaśniczych (gaszenie pożarów)
–  urządzeniach zraszaczowych zabezpieczających (schładzanie zbiorników, elementów i obiektów technicznych)
–  samochody ratowniczo-gaśnicze
–  kurtyny wodne, neutralizacyjne
–  wodne roztwory związków powierzchniowo-czynnych (z dodatkiem neutralizatorów)

zraszacz kątowy ZK-15

Zraszacze te występują w dwóch wariantach wykonania tj. wykonanie mosiądz MO58 lub stal kwasoodporna AISI 316L.

Gwint zewnętrzny przyłączeniowy zraszacza to: stożkowy R1⁄2” (DN15) i stożkowy R3⁄4” (DN20) w zależności od wielkości współczynnika wypływu „K”.

Każdy zraszacz jest oznakowany: nazwą producenta, wielkością kąta rozpylania wody, datą produkcji oraz wielkością współczynnika wypływu „K”.

Ciśnienie robocze pracy zraszacza ZK-15 wynosi od 0,5 do 12 bar.

Kształt strumienia wody – płaski szczelinowy, kąt rozpylenia: 90°, 120°, 135 ̊, 160°, 180°.

Pozycja montażowa:
– pionowa – strumień wody rozpylony równolegle do podłoża
– pozioma – strumień wody rozpylony prostopadle do podłoża
– inna, która nie wpływa na znaczącą zmianę kształtu, strugi i toru rozproszonej wody.

Dane techniczne zraszacza kątowego typ ZK-15
tabela ZK-15
Dane hydrauliczne

Minimalne ciśnienie pracy: 0,5 bar (0,05 MPa; 50 kPa; 7,25 psi)
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (1,2 MPa; 1200 kPa; 175 psi)
Gwint przyłączeniowy: zewnętrzny, stożkowy wg PN-EN 10226 R1/2” / R3/4” Waga zraszacza: ~0,11 kg (ZK-15/K25) do 0,25 kg (ZK-15/K98)

ZK-15 wykres
Zraszacz kątowy ZK-15 90 stopni
Zraszacz Kątowy typ ZK-15 / K-50 90 stopni
Zraszacz kątowy ZK-15 K-25 120 stopni
Zraszacz kątowy ZK-15 180 stopni