Zraszacz sferyczny obudowany ZS-15/O

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2018/0058-1005 wydanie 1
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0101

Zraszacze sferyczne obudowane typu ZS-15/O są otwartymi dyszami zamkniętymi w obudowie przeznaczonymi do zastosowania w przeciwpożarowych stałych urządzeniach gaśniczych.
Zraszacz ZS-15/O jest zautomatyzowany, tzn. jest tak z konstruowany, iż jego otwarcie następuje w chwili podania wody do instalacji zraszaczowej poprzez załączenie zaworu wzbudzającego, natomiast zamknięcie zraszacza typ ZS-15/O odbywa się w chwil przerwania dopływu wody do instalacji zraszaczowej (zamknięcie zaworu wzbudzającego).
Zraszacze są wyposażone w rozpryskiwacz, który nadaje wypływającemu strumieniowi wody kształt stożka o nominalnym kącie rozwarcia strumienia wody 110°, zapewniający maksymalne pokrycie wodą chronionej powierzchni. Kształt strumienia
wody pozwala na dokładne skierowanie strugi wodnej na powierzchnię obiektu chronionego.
Zraszacze obudowane wyposażone są w specjalne dyski, które chronią dysze zraszaczy przed zablokowaniem zanieczyszczeniami technologicznymi, dlatego są one
dedykowane do zastosowania w środowisku dużego zapylenia.
Zraszacze obudowane typ ZS-15/O można instalować również na obudowie kanałów technologicznych, którymi transportowane są wszelkiego rodzaju pyły.

zraszacz ZS-15-O

Dostępne są zraszacze o współczynniku wypływu: K 16, 24, 32, 42, 65, 90, 115.

Gwint zewnętrzny przyłączeniowy zraszacza to nominalnie R½” (DN15).
Istnieje możliwość wykonania przyłącza (gwintu zew.) wg uzgodniona z zamawiającym.
Korpus zraszacza wykonany jest z mosiądzu, a rozpryskiwacz jak i obudowa z dyskiem ze stali kwasoodpornej. 

Dane techniczne

Minimalne ciśnienie pracy: 1,0 bar (0,1 MPa; 100 kPa; 14,5 psi)
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (1,2 MPa; 1200 kPa; 175 psi)
Gwint przyłączeniowy: zewnętrzny, stożkowy wg PN-EN 10226 R1/2”, dopuszcza się inny rodzaj,
wielkość gwintu uzgodnione z zamawiającym.

Wykresy wypływu wody w l/min ze zraszacza, w zależności od jego współczynnika K oraz ciśnienia wody
Wymiary zraszacza ZS-15/O z podstawą montażową (tzw. Kanałowy)